18:25 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Tin tức nhà trường » Kế Hoạch Tháng

Lịch công tác tháng 12 - 2017

Thứ sáu - 08/12/2017 09:41

- Hoàn thành chương trình giáo dục học kì I; tổ chức thi học kì; xếp loại học lực, hạnh kiểm và sơ kết Học kì I, phân công chuyên môn và xếp TKB học kì II. - Tổng kết công tác Đảng năm 2017; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2017; báo cáo tổng kết 2017 các lĩnh vực theo yêu cầu của cấp trên; kiểm tra nội bộ đợt 5,6. - Xét nâng lương TTH năm 2017; thảo luận, điểu chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2018; quy hoạch đào tạo SĐH 2018 và rà soát quy hoạch CBQL 2018; tổng kiểm kê tài sản, tài chính cuối năm. - Hoạt động ngoại khóa: BGH nói chuyện đầu tuần và tuyên dương người tốt, việc tốt tháng 11 (thầy Đông, Đoàn+CĐ-04/12); Ngoại khóa chủ đề tự chọn (Văn+Lí); Đánh giá tình hình học tập, kiểm tra HK I và kế hoạch thi HKI (thầy Đông-18/12). Ngoài ra, tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống QĐNDVN và hướng nghiệp.

   SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
              Số: 281 / THPTLTV Hàm Thuận Nam, ngày 04 tháng 12 năm 2017
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2017
           I.Trọng tậm
- Hoàn thành chương trình giáo dục học kì I; tổ chức thi học kì; xếp loại học lực, hạnh kiểm và sơ kết Học kì I, phân công chuyên môn và xếp TKB học kì II.
- Tổng kết công tác Đảng năm 2017; đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2017; báo cáo tổng kết 2017 các lĩnh vực theo yêu cầu của cấp trên; kiểm tra nội bộ đợt 5,6.
- Xét nâng lương TTH năm 2017; thảo luận, điểu chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 2018; quy hoạch đào tạo SĐH 2018 và rà soát quy hoạch CBQL 2018; tổng kiểm kê tài sản, tài chính cuối năm.
- Hoạt động ngoại khóa: BGH nói chuyện đầu tuần và tuyên dương người tốt, việc tốt tháng 11 (thầy Đông, Đoàn+CĐ-04/12); Ngoại khóa chủ đề tự chọn (Văn+Lí); Đánh giá tình hình học tập, kiểm tra HK I và kế hoạch thi HKI (thầy Đông-18/12). Ngoài ra, tổ chức sinh hoạt giáo dục truyền thống QĐNDVN và hướng nghiệp.
II. Lịch công tác:
 
Tuần Nội dung Người phụ trách Người thực hiện Ghi chú
15
04/12®
10/12
-Chào cờ; tuyên dương người tốt-việc tốt; nói chuyện đầu tuần.
-Họp HĐ xét nâng lương TTH 2017
-Góp ý, xếp loại đảng viên năm 2017
-Dự Hội thảo chuyên đề KTNN (ở LTK)
-Tổ chức ngoại khoá tiếng Anh
-BC  kết quả thực hiện đề án PCBL trên cơ sở giới năm 2017
-BC công tác gia đình năm 2017 (KH 442 ngày 3/3/2017 của Sở)
-GV đăng kí học SĐH năm 2017
-Kiểm tra thực hiện chương trình HK I
-SH ngoại khóa tiếng Anh
-Họp HĐSP: góp ý, xếp loại CC (hiệu trưởng) và VC lãnh đạo (PHT) năm 2017; lấy tín nhiệm nâng lương TTH.
-Công khai tài sản, thu nhập 2017
-BC kết quả thực hiện “gương mẫu thực hiện” và “tự giác làm theo” năm 2017
-Nộp hồ sơ phân tích chất lượng đảng năm 2017 cho Huyện ủy
-BC công tác KTGS Đảng năm 2017
-BC công tác dân vận năm 2017
-XDKH học tập, quán triệt, thực hiện NQTW6 (khoá XII)
-Thầy HT Đông
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy Thông
-Thầy Đông
 
-Theo QĐ
-Đảng viên
-Thầy HN Huy
-Ban tổ chức
-Thầy Thông
 
-Thầy Dũng
 
-GV có nhu cầu
-Tổ trưởng
-Ban tổ chức
-Tất cả CB-GV-NV
 
 
-Cô Diễm
-Thầy Thông
 
-Cô Dung
 
-Cô Dung
-Thầy Thông
-Thầy Thông
-04/12
 
-04/12 (8.00)
-04/12(cả ngày)
-04/12
-05/12(chiều)
-05/12
 
-05/12
 
-05/12
-05,06/12
-06/12(chiều)
-07/12(14.00)
 
 
-08/12
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
-Trong tuần
-Trong tuần
16
11/12®
17/12
-Chào cờ; Ngoại khoá chủ đề tự chọn
-BC tình hình, kết quả công tác đảm bảo ANTT,PCTP,PCMT học kì I (CV 2671 ngày 3/10/2017 của CA Tỉnh)
-Báo cáo kết quả hỗ trợ giáo dục vùng khó khăn học kì I
-BC việc thực hiện quy định về PCTN năm 2017 (CV 2815 ngày 26/12/2016)
-BC kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế trong thu các khoản đầu năm học
-BC tổng kết công tác đảm bảo ANTT và xây dựng PT toàn dân BV ANTQ năm 2017 (KH 208 ngày 6/2/2017)
-BC kết quả thực hiện tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2017 (CV 2547 ngày 9/11/2017)
-BC kết quả thực hiện NQ 04 và Chỉ thị 05 quý IV (CV2918 ngày 4/10/17)
-BC công tác tháng ATGT tháng 12, quý IV và năm 2017
-Nộp HS đánh giá CC,VC 2017 cho Sở
-Nộp HS quy hoạch đào tạo SĐH 2017
-Thi HK I
-BC công tác kiểm tra nội bộ HK I
-Thăm gia đình có công, thương binh, bệnh binh trên địa bàn
-Cán bộ, gv nộp phiếu bổ sung lí lịch cán bộ, CC,VC năm 2017.
-Tổ chức kỉ niệm Ngày thành lập QĐND
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-G Thị; tổ Văn+Lý
-Thầy Dũng
 
 
-Thầy Lê Dũng
 
-Thầy Thông
 
-Cô K Anh
 
-Thầy Dũng
 
 
-Thầy Dũng
 
 
-Thầy Thông
 
-Thầy Dũng
 
-Cô Diễm
-Văn thư
-Theo KH của T Đông
-Thầy Thông
-BCH Đoàn
 
-Toàn thể CB-GV-NV nộp cô Diễm
-Đoàn + GVCN
-11/12
-11/12
 
 
-11/12
 
-11/12 (sáng)
 
-13/12
 
-13/12
 
 
-13/12
 
 
-14/12
 
-15/12
 
-Trong tuần
-Trong tuần
-Thầy Thông
-Trong tuần
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
17
18/12®
24/12
-Thi Học kì I năm học 2017-2018
-BC điển hình tiên tiến HK I cho Sở
 
-XDKH thực hiện PT thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2017 - 2020
-Kiểm tra nội bộ đợt 5,6
-BC đặt báo quý IV
-BC kết quả cải cách hành chính năm 2017 (KH 179 ngày 25/1/2017)
-Trực cao điểm 22/12 và Noen
-Báo cáo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 2017
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
 
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Dũng
 
-Theo KH của T Đông
-BCH Đoàn và Công
Đoàn
-Thầy Thông
 
 
-Theo QĐ
-Cô Lan
-Thầy Thông
 
-Tự vệ
-Thầy Dũng
-18-23/12
-18/12
 
-18/12
 
 
-19-21/12
-18/12
-18/12
 
-22-25/12
-Trong tuần
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
25/12®
31/12
 
-Chào cờ; Học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
-Họp Cấp uỷ và Chi bộ
-Tổng kiểm kê tài sản, tài chính cuối năm
 
-Giám thị tổng hợp thi đua các lớp HK I, tham mưu tỉ lệ HK của các khung thi đua.
-SH tổ: Đánh giá thi HK I và tình hình công tác của tổ HK I (1); Đánh giá kết quả căng cường chủ nhiệm và thư viện (2) và giúp đỡ hs có HCĐBKK (3); Góp ý hoạt động của các bộ phận học kì I (4); Góp ý quy chế chi tiêu nội bộ 2018 (5)
-Lấy ý kiến HS về tình hình hoạt động HK I
-Báo cáo kết quả thi HK I 9 môn Sở ra đề ở khối 12
-Báo cáo kết quả giúp đỡ học sinh khó khăn học kì I
-Báo cáo kết quả tăng cường GVCN và thư viện HK I
-Tổng vệ sinh, lao động
-BC kết quả rà soát quy hoạch CBQL 2018 cho Sở
-Trực tăng cường tết DL
-Sinh hoạt lớp: đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh HKI (quy trình như những năm học trước).
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
 
 
 
 
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Đông
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Dũng
 
 
-G Thị; Đoàn thể
 
 
-Đảng viên
-Theo QĐ (T Dũng tham mưu)
-Thầy Huy
 
-TT chủ trì và nộp: (1) cho T Đông; (2) cho cô Dung, (3) cho Lê Dũng; (4) cho cô Diễm; (5) cho  T Thông
-Thầy Thông
 
-Thầy Đông
 
- Thầy Lê Dũng
 
-Cô Dung
 
-Ban Lao động
-Thầy Thông
 
-Tự vệ
-Giáo viên chủ nhiệm
 
-25/12
 
 
-25/12 (8.00)
-25-26/12
 
-25/12
 
-26/12(chiều)
 
 
 
 
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
-Trong tuần
 
-Trong tuần
-Trong tuần
 
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT (VP-Email);                                                               (đã kí tên và đóng dấu)          
- PHT, Thư kí HĐ;
- Toàn thể CB-GV-NV (Thông báo; Email; Website)                               
- Lưu VT.                                                                                                             
    
                                                                                                         Hoàng Trung Thông
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giáo Viên Đăng Nhập

Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058