18:36 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Tin tức nhà trường » Kế Hoạch Tháng

Kế hoạch tháng 8 - 2017

Thứ ba - 01/08/2017 11:45


SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 136 /THPTLTV Hàm Thuận Nam, ngày 01 tháng 8 năm 2017
 
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2017
I. Trọng tâm.
- Biên chế biên chế học sinh và ổn định tổ chức lớp học; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh đầu năm học.
- Phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho CB-GV-NV đầu năm học.
- Lao động, vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan sư phạm, chuẩn bị tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018
- Xây dựng và triển khai tốt kế hoạch năm học, phát động các phong trào thi đua.
II. Lịch công tác
 
Tuần Nội dung Người phụ trách Người thực hiện Ghi chú
31/7®06/8 -Họp cấp ủy và chi bộ
-Kiểm tra CSVC và lập KH thanh lí, sửa chữa, mua sắm đầu năm học
-Dự Đại hội Huyện đoàn
-Họp HĐT mở rộng
-BC công tác chi thường xuyên năm 2017
-Xét kết quả rèn luyện hè và đánh giá công tác trực hè
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
 
-Cô Hằng
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-Đảng viên
-Thep PC của T Dũng
 
-Đại biểu
-Liên tịch
-Cô K Anh
 
-Thep PC của T Dũng
-01/8 (8.00)
-02/8-05/8
 
-02-03/8
-03/8 (8.00)
-04/8
 
-Trong tuần
 
07/8®13/8 -Học NQTW 5 và Họp HĐSP
-Tổng hợp kết quả lên lớp, ở lại, rèn luyện hè và hoàn chỉnh hồ sơ học sinh.
-Thu hồ sơ và các khoản tiền đầu năm của học sinh lớp 10
-Biên chế HS lớp 11,12
-Biên chế HS lớp 10
-Dự thảo Kế hoạch năm học 2017-2018 của trường
-BC quyết toán 6 tháng đầu năm 2017
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
 
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
-Toàn thể CB-GV-NV
-Theo PC của T Đông
 
 
-Văn phòng
 
-Thầy Đông
-Thầy Đông
-Thầy Thông
 
-Cô K Anh
-07/8 (8.00)
-08-09/8
 
 
-08-12/8
 
-08-09/8
-13/8
-Trong tuần
 
-Trong tuần
14/8®20/8 -Dự kiến phân công kiêm nhiệm năm học 2017-2018
-BC tình hình đảm bảo TTATGT cho HS trong dịp nghỉ hè và kỳ thi THPQ (CV 1093 ngày 23/5/2017 của Sở)
-Họp tổ chuyên môn: đánh giá công tác hè; góp ý KH năm của trường, dự kiến PCCM và KN; thống nhất PPCT; dự thảo KH năm của tổ
-Họp tổ HC-GT: đánh giá công tác hè; góp ý KH năm của trường; phân công nhiệm vụ trong tổ; dự thảo KH năm của tổ
-Nộp biên bản họp tổ ngày 15/8 cho 2 P Hiệu trưởng phụ trách (riêng góp ý KH của trường nộp cho HT)
-Báo cáo tình hình thu hồ sơ và số lượng tuyển sinh lớp 10 cho Sở
-Tham gia Tập huấn bơi lội
-Họp hai mảng: chuyên môn và đoàn thể
-Tham gia tập huấn CB Đoàn
-Thông báo phân công CM, KN chính thức
-Báo cáo ATGT tháng 8/2017
-Hoàn thành việc chuẩn bị CSVC, thiết bị dạy học
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Đông
 
 
 
-Thầy HT Dũng
 
 
 
-BGH
 
 
-Thầy HT Đông
 
-Thầy ĐL Danh
-2 PHT
 
-Cô HTN Hằng
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Thông
 
-2 Phó Hiệu trưởng
 
-Thầy Dũng
 
 
-Tổ CM (Giám thị cũng tham gia)
 
 
-Tổ HC-GT (họp chung đánh giá công tác hè và họp riêng góp ý KH trường và phân công NV)
-Tổ trưởng
 
 
-Thầy Đông
 
-Theo YC của Sở
-Theo YC của PHT
 
-Theo DS của BTC
-Thầy Đông
 
-Thầy Dũng
-Thầy Dũng, K Anh
-14/8
 
-14/8
 
 
-15/8 (sáng)
 
 
 
-15/8 (chiều)
 
 
 
-15/8
 
 
-15/8
 
 
-16/8 (sáng)
 
-16-18/8
-18/8
 
-18/8
-Trong tuần
21/8®27/8 -Tựu trường: Tập trung HS; thông báo GVCN,KH đầu năm; ổn định lớp (xếp chỗ ngồi, phân tổ, cử Ban CS, lấy thông tin HS…).
-Bàn giao phòng học cho các lớp
-Học sinh học nội quy, kí cam kết, nhận quần áo…
- Tộng vệ sinh, lao động (Sắp sếp, vệ sinh tất cả các phòng học, phòng hành chính;Vệ sinh hành lang, sân trường, cây xanh; Nạo vét mương thoát nước trước cổng trường và khuôn viên sau của trường v.v…)
-Tập huấn sử dụng phòng học thông minh
-Sinh hoạt tổ, nhóm CM,Nghiệp vụ
-Dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học
-Hoàn chỉnh danh mục thiết bị (dùng chung, bộ môn) và bàn giao cho các tổ, bộ phận
-Thông báo TKB số 1
-Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó năm học 2017-2018
-Tuyên truyền kỉ niệm CMT8,QK 2/9 và chào mừng năm học mới
-Tổ chức chạy việt dã gây quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”
-Thầy HT Dũng
 
 
 
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Dũng
 
 
 
 
 
-Thầy HT Đông
 
-2 PHT
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
 
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Dũng
-Toàn trường
 
 
 
-Theo PC của T Dũng
-G Thị, GVCN, Hành chính
-Theo KH của Ban Lao động
 
 
 
 
-Thep PC của T Đông
 
-Tất cả các tổ, nhóm
-Thầy Thông
 
-K Anh, Tổ trưởng, Trưởng bộ phận, đoàn thể
-Thầy HT Đông
-Thầy Thông
 
-Theo PC của T Dũng
 
-Ban TDTT và GV,NV,HS toàn trường
-21/8
 
 
 
-21/8
-22//8
 
-23-26/8
 
 
 
 
 
-24/8
 
-25/8
-25/8
 
-Trong tuần
 
 
-Trong tuần
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
28/8®3/9 -Chào cờ, nói chuyện đầu năm
-Họp cấp ủy và chi bộ
-Họp Ban TC Lễ khai giảng
-Nghỉ lễ và trực cao điểm 2/9
-Nộp dự thảo KH năm học; Phân phối chương trình, Kế hoạch kiểm tra học sinh, KH bồi dưỡng HSG, KH thực hiện chuyên đề v.v..
-Nộp Kế hoạch sử dụng thiết bị bộ môn và KH của tổ HC-GT
-Thông báo KH bồi dưỡng học sinh giỏi của trường
-Chuẩn bị tổ chức Lễ khai giảng năm học mới
-Tuyên truyền kỉ niệm CMT8,QK 2/9 và chào mừng năm học mới (tiếp tục)
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Đông
 
 
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Đông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
-Toàn trường
-Đảng viên
-Theo thông báo
-Đội tự vệ cơ quan
-Tổ trưởng
 
 
 
-Tổ trưởng
 
- Thầy Đông
 
-Theo PC của T Thông
 
-Theo PC của T Dũng
-28/8
-28/8 (8.00)
-28/8 (9.30)
-02/9-04/9
-Trong tuần
 
 
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
 
Nơi nhận:                                                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT (email);                                                                       (đã kí tên và đóng dấu)      
- Hội đồng trường (email);
- Thông báo: dán phòng giáo viên, email, website;                                    
- Lưu VT,HT.                                                                                             
                                                                                                           Hoàng Trung Thông
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giáo Viên Đăng Nhập

Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058