18:36 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Tin tức nhà trường » Kế Hoạch Tháng

Kế hoạch tháng 09-2017

Thứ tư - 06/09/2017 09:03

- Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018; phát động thi đua đợt 1. - Tổ chức đại hội, hội nghị các đoàn thể và hội nghị công nhân viên chức năm học 2017-2018; - Hoàn chỉnh kế hoạch năm học của trường và các bộ phận, đoàn thể, tổ, nhóm; các tổ chức, cá nhân đăng kí chỉ tiêu và danh hiệu thi đua năm học 2017-2018. - Lập danh sách học sinh có nguy cơ học tập yếu, kém; hạnh kiểm trung bình, yếu; có hoàn cảnh khó khăn; có nguy cơ bỏ học để theo dõi, giúp đỡ và tuyển chọn học sinh giỏi để bồi dưỡng HSG cấp trường, cấp tỉnh. - Triển khai kế hoạch: dạy thêm học thêm; sử dụng thiết bị dạy học; thi GVDG và GVCNG cấp trường 2017 –2018; viết SKKN; “mỗi cán bộ nhà giáo giúp đỡ 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và tăng cường công tác chủ nhiệm lớp …. - Kiểm tra hồ sơ lần 1; báo cáo Emis đầu năm học - Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: đón chào năm học mới; kỉ niệm Quốc khánh 2.9; tuyên truyền ATGT; giáo dục kỹ năng sống.... - Báo cáo tình hình TT-ATGT đầu năm học; báo cáo EMIS đầu năm học. - Hoạt động ngoại khóa: Tuyên truyền ATGT (Đoàn+Công an Huyện-18/9); Giáo dục kỹ năng sống (Đoàn+Ban tư vấn-25/9).

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 9 NĂM 2017
I. Nhiệm vụ trọng tâm.
- Chuẩn bị và tổ chức Lễ khai giảng năm học 2017-2018; phát động thi đua đợt 1.
- Tổ chức đại hội, hội nghị các đoàn thể và hội nghị công nhân viên chức năm học 2017-2018; - Hoàn chỉnh kế hoạch năm học của trường và các bộ phận, đoàn thể, tổ, nhóm; các tổ chức, cá nhân đăng kí chỉ tiêu và danh hiệu thi đua năm học 2017-2018.
- Lập danh sách học sinh có nguy cơ học tập yếu, kém; hạnh kiểm trung bình, yếu; có hoàn cảnh khó khăn; có nguy cơ bỏ học để theo dõi, giúp đỡ và tuyển chọn học sinh giỏi để bồi dưỡng HSG cấp trường, cấp tỉnh.
- Triển khai kế hoạch: dạy thêm học thêm; sử dụng thiết bị dạy học; thi GVDG và GVCNG cấp trường 2017 –2018; viết SKKN; “mỗi cán bộ nhà giáo giúp đỡ 1 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” và tăng cường công tác chủ nhiệm lớp ….
- Kiểm tra hồ sơ lần 1; báo cáo Emis đầu năm học
- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: đón chào năm học mới; kỉ niệm Quốc khánh 2.9; tuyên truyền ATGT; giáo dục kỹ năng sống....
- Báo cáo tình hình TT-ATGT đầu năm học; báo cáo EMIS đầu năm học.
- Hoạt động ngoại khóa: Tuyên truyền ATGT (Đoàn+Công an Huyện-18/9); Giáo dục kỹ năng sống (Đoàn+Ban tư vấn-25/9).
II. Lịch công tác
Tuần Nội dung Người phụ trách Người thực hiện Ghi chú
02
(04/9®
10/9)
-HS nghỉ học; chuẩn bị lễ khai giảng
-Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới
-Sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn
-Triển khai kế hoạch dạy thêm, học thêm
-Góp ý kế hoạch năm học và đăng kí các chỉ tiêu, danh hiệu thi đua năm học 2017-2018
-Chuẩn bị đại hội, hội nghị chi đoàn, chi hội.
-BC công tác CCHC Quý III/2017
-BC công tác PCTN Quý III/2017 và 9 tháng đầu năm
-Triển khai Vnedu và Emis đầu năm
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
 
-Cô Ngọc Hằng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Đông
-Theo phân công
-Toàn trường
-Tất cả GV
-Theo KH của T Đông
-Tổ trưởng
 
 
-BCH đoàn trường, UB Hội LHTNVN
-Thầy Thông
-Thầy Thông
 
-Ban CNTT
-04/9
-05/9
-07/9 (14.00)
-Trong tuần
-Trong tuần
 
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
-Trong tuần
 
-Trong tuần
03
(11/9
®
17/9)
-Chào cờ; hội ý đầu tuần
-Họp 2 mảng: chuyên môn và đoàn thể
-Tham gia Hội thảo chuyên đề
-Đại hội, hội nghị chi đoàn, chi hội
 
-BC DS học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ theo NĐ 116/2016
-BC công tác khuyến học 9 tháng đầu năm cho Hội KH HTN
-Dự HN công tác thanh tra, kiểm tra
-Lập ds học sinh khó khăn (về sức khỏe, kinh tế, tình cảm...) và có nguy cơ yếu, kém về học lực, trung bình, yếu về hạnh kiểm
-Triển khai KH thi GVG cấp trường
-Nộp HS tinh giảm biên chế lần II/2017
-Báo cáo công tác ATGT đầu năm học, tình hình tháng 9 và quý III năm 2017
-Họp CMHS đầu năm
 
-Thầy HT Thông
-2 Phó HT
-Thầy HT Đông
-BCH Đoàn,UB Hội LHTN
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đũng
 
 
 
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
 
-CB-GV-NV
-Theo y/c của PHT
-Theo YC của Sở
-Các chi đoàn, chi hội
 
-Kiều Anh
 
-Cô Ngọc Hằng
 
-Theo YC của Sở
-GVCN (có phối hợp của GT,GV bộ môn, đoàn thể)
 
-TT,GV
-Thầy Thông
-Thầy Dũng
 
-BGH,GVCN,GT và CMHS
-11/9
-11/9
-11/9-19/9
-12/9-17/9
 
-14/9
 
-14/9
 
-15/9
-15/9
 
 
 
-16/9
-Trong tuần
-Trong tuần
 
-17/9 (7.30-8.30: tập trung toàn trường; 8.30-10.30: họp theo lớp)
04
(18/9
®
24/9)
-Chào cờ; tuyên truyền ATGT (và ra mắt mô hình tự phòng tự quản)
-Tham gia lớp bồi dưỡng CTV thanh tra
-Đại hội đại biểu đoàn trường
-Hội nghị đại biểu Hội LHTNVN trường
-Kiểm tra hồ sơ đầu năm học
 
-Báo cáo công tác thanh, kiểm tra PCTN quý III năm 2017
-Triển khai công trình, phần việc thanh niên năm học 2017-2018
-Hội nghị đại biểu CMHS
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Dũng
-Thầy HT Dũng
-Ban giám hiệu
 
-Thầy HT Thông
 
-Cô HTN Hằng
 
-Thầy HT Thông+Ban ĐD
-Đoàn+CA Huyện
 
-Thầy Thông
-Thầy HT Dũng
-BCH Đoàn trường
-Cá nhân, tổ, nhóm, đoàn thể.
-Thầy Thông
 
-BCH Đoàn+Hội
 
-BGH,BĐD (trường +lớp),GVCN,VP
-18/9
 
-18-23/9
-19/9 (chiều)
-21/9 (chiều)
-21,22/9
-22/9 (chiều)
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-24/9
05
(25/9
®
01/10)
-Chào cờ; sinh hoạt ngoại khóa về phòng chống ma túy và giáo dục kỹ năng sống.
-Hội nghị CNVC
-Đại hội công đoàn
-Hội nghị cốt cán môn TD (tại LTK)
-BC kết quả theo dõi tình hình PL và kiểm tra việc thi hành PL năm 2017
-Báo cáo tự kiểm tra việc thực hiện QCDC và PCTN quý III (Huyện ủy)
-Công bố Kế hoạch năm học 2017-2018 chính thức của nhà trường
-Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2017-2018
-Hoàn thành việc cập nhật thông tin cá nhân vào PMIS
-Thầy HT Dũng
 
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Thông
-Thầy HT Đông
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Thông
 
-Thầy HT Đông
-Đoàn+Ban Tư vấn
 
-Tất cả CB-GV-NV
-Tất cả CB-GV-NV
-Theo YC của Sở
-Thầy Thông
 
-Thầy Thông
 
-Thầy Thông
 
-Ban KTNB
 
-Tất cả CB-GV
-25/9
 
-26/9 (sáng)
-26/9 (chiều)
-28-29/9
-Trong tuần
 
-Tronng tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
 
-Trong tuần
Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT (VP);                                                                                        
- Hội đồng trường;
- Thông báo: hộp thư, website, dán phòng giáo viên;                                  
- Lưu VT.                                                                                                                         
                                                                                                          Hoàng Trung Thông
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giáo Viên Đăng Nhập

Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058