18:39 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Tin tức nhà trường » Chuyên Môn

công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, cuối học kì I, năm học 2015-2016

Thứ sáu - 08/01/2016 23:02


          SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
               Số: 07 /TB-THPT LTV
 
THÔNG BÁO
công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông,
cuối học kì I, năm học 2015-2016
 
STT Nội dung Tổng số Chia ra theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I Số học sinh chia theo hạnh kiểm 677 257 195 225
1 Tốt 247 74 71 102
(Tỉ lệ so với tổng số) 36.48 28.79 36.41 45.33
2 Khá 311 120 95 96
(Tỉ lệ so với tổng số) 45.94 46.69 48.72 42.67
3 Trung Bình 100 51 23 26
(Tỉ lệ so với tổng số) 14.77 19.84 11.79 11.56
4 Yếu 19 12 6 1
(Tỉ lệ so với tổng số) 2.81 4.67 3.08 0.44
II Số học sinh chia theo học lực 677 257 195 225
1 Giỏi 19 7 8 4
(Tỉ lệ so với tổng số) 2.81 2.72 4.10 1.78
2 Khá 183 70 49 64
(Tỉ lệ so với tổng số) 27.03 27.24 25.13 28.44
3 Trung bình 359 118 102 139
(Tỉ lệ so với tổng số) 53.03 45.91 52.31 61.78
4 Yếu 110 60 32 18
(Tỉ lệ so với tổng số) 16.25 23.35 16.41 8.00
5 Kém 5 2 3 0
(Tỉ lệ so với tổng số) 0.74 0.78 1.54 0.00
III Tổng hợp kết quả cuối HK        
1 Học sinh giỏi 18 7 8 3
(Tỉ lệ so với tổng số) 2.66 2.72 4.10 1.33
2 Học sinh tiên tiến 182 68 49 65
(Tỉ lệ so với tổng số) 26.88 26.46 25.13 28.89
3 Chuyển trường đến/ đi 5 0 3 1
(Tỉ lệ so với tổng số) 0.74 0.00 1.54 0.44
4 Bị đuổi học 1 0 1 0
(Tỉ lệ so với tổng số) 0.15 0.00 0.51 0.00
5 Bảo lưu 3 0 1 2
(Tỉ lệ so vối tổng số) 0.44 0.00 0.51 0.89
6 Bỏ học 5 4 0 1
(Tỉ lệ so với tổng số) 0.74 1.56 0.00 0.44
IV Số học sinh đạt giải các kì thi học sinh giỏi 4 0 0 4
1 Cấp tỉnh/thành phố 4 0 0 4
2 Quốc gia, khi vực, quốc tế 0 0 0 0
V Số học sinh/nữ 677/357 257/123 195/101 225/133
VI Số học sinh dân tộc thiểu số/nữ 2/0 2/0 0 0
 
Nơi nhận:                                                                    Hàm Thuận Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2016
- Ban giám hiệu, BĐDCMHS                                                             HIỆU TRƯỞNG
- Dán thông báo, website
- Lưu VT
 
 
                     Hoàng Trung Thông 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giáo Viên Đăng Nhập

Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058