18:34 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Văn Bản » Chế Độ - Chính Sách

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020

Gửi lên: 04/04/2017 11:16 Đã xem 256 Đã tải về 5

Quy chế thi đua năm học 2016-2017

Gửi lên: 03/10/2016 11:05 Đã xem 139 Đã tải về 11

Quy định về chuyên môn 2015-2016

Gửi lên: 26/10/2015 01:05 Đã xem 294 Đã tải về 6
Kế hoạch thực hành tiết kiệm 2015

Kế hoạch thực hành tiết kiệm 2015

Gửi lên: 18/05/2015 09:32 Đã xem 404 Đã tải về 3
Sơ kết kiểm tra nội bộ Hk I và 3 nội dung công khai cuối HK I-2014-2015

Sơ kết kiểm tra nội bộ Hk I và 3 nội dung công khai cuối HK I-2014-2015

Gửi lên: 22/01/2015 09:31 Đã xem 414 Đã tải về 1
Quy chế nâng lương trước thời hạn 2014

Quy chế nâng lương trước thời hạn 2014

Gửi lên: 22/01/2015 09:21 Đã xem 386 Đã tải về 2
Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn 2013

Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn 2013

Gửi lên: 07/09/2013 23:20 Đã xem 1009 Đã tải về 36
Hướng dẫn xét thi đua 12-13

Hướng dẫn xét thi đua 12-13

Gửi lên: 17/04/2013 10:17 Đã xem 709 Đã tải về 16
Mẫu nâng lương trước thời hạn

Mẫu nâng lương trước thời hạn

Gửi lên: 01/04/2013 05:24 Đã xem 1549 Đã tải về 158
 
Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058