18:28 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Văn Bản » TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

Gửi lên: 02/10/2016 10:19 Đã xem 218 Đã tải về 1
Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13

Gửi lên: 02/10/2016 10:16 Đã xem 202 Đã tải về 3

Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13

LUẬT
HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Luật này quy định về hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát, cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến hoạt động giám sát.

Gửi lên: 02/10/2016 10:13 Đã xem 339 Đã tải về 0

Bộ luật hàng hải

Gửi lên: 28/09/2016 05:31 Đã xem 144 Đã tải về 0

Bộ luật tố tụng hình sự 2015

Gửi lên: 28/09/2016 05:30 Đã xem 165 Đã tải về 0

Bộ luật tố tụng dân sự 2015

Gửi lên: 28/09/2016 05:28 Đã xem 200 Đã tải về 0

Bộ luật dân sự 2015

Gửi lên: 28/09/2016 05:27 Đã xem 152 Đã tải về 0

Bộ Luật Hình sự 2015

Gửi lên: 28/09/2016 05:26 Đã xem 146 Đã tải về 0
 
Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058