18:29 EST Chủ nhật, 25/02/2018
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)
Video ClipThời Khóa Biểu Giáo ViênThời Khóa Biểu LớpAlbums Ảnh Video Clip
 

Trang nhất » Đoàn Trường » Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Kể Chuyện tấm gương Đạo Đức Hồ Chí MInh - lớp 11a5

Kể Chuyện tấm gương Đạo Đức Hồ Chí MInh - lớp 11a5

Những thế hệ thanh niên kế tiếp nhau đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do của Tổ Quốc, vì chủ nghĩa xã hội đã liên tiếp lập nên những chiến công xuất sắc và trưởng thành vượt bậc.

 
Văn Phòng - Giám Thị
Điện Thoại: (0623) 898058